Laboratoriniai tyrimai

UAB „Dzūkijos vandenys“ laboratorijoje atliekama privačių interesantų bei verslo subjektų geriamojo vandens, nuotekų bei paviršinio (lietaus) vandens tyrimai.

       NORINT INDIVIDUALIAI IŠTIRTI SAVO ŠULINIŲ AR GRĘŽINIŲ VANDENĮ, REIKIA:
      – į Laboratoriją švarioje stiklinėje ar plastikinėje taroje pristatyti ne mažiau kaip 1 litrą norimo ištirti vandens;
      – mikrobiologiniam tyrimui pristatyti apie 0,5 l vandens steriliame inde, kurį galima įsigyti vaistinėse, arba pasiimti atvykus į Laboratoriją (Žaunieriškių g. 5, Alytus);
      – mėginius į Laboratoriją (adresu Žaunieriškių g. 5, Alytus) pristatyti pirmadienį arba antradienį, nuo 8.00 val. iki 15.00 val.;
      – kartu su mėginiais pristatyti užpildytus Prašymą dėl geriamojo vandens tyrimo ir Geriamojo vandensmėginio ėmimo aktą, arba dokumentus užpildyti pristačius mėginį Laboratorijoje.
      Tyrimų atlikimo trukmė – iki 10 darbo dienų. Atlikus paslaugą, klientui išrašoma PVM sąskaita faktūra pagal galiojančius tarifus. Tyrimų protokolas išduodamas (paštu, el. paštu, tiesiogiai) tik apmokėjus PVM sąskaitą faktūrą.

       Mėginių paėmimo procedūra:
      – vandens čiaupas turi būti be jokių papildomų įtaisų (filtro, sietelio);
      – vandens čiaupas sterilizuojamas (apdeginamas) liepsna, arba nuvalomas 70 proc. etilo alkoholiu;
      – prieš imant mėginį, iki 8 min. leidžiama vandeniui tekėti, kad iš mėginio ėmimo linijos ištekėtų visas užsistovėjęs vanduo. Vanduo iš čiaupo turi tekėti pastoviu srautu;
      – sterilaus indo kamštelio nedėti ant paviršių;
– indas, skirtas mėginiui paimti, laikomas tiesiogiai po čiaupu, tačiau jis neturi liestis prie indo vidinių sienelių;
      – mikrobiologiniams tyrimams indas pripildomas nepilnai (paliekant oro tarpą).
      REKOMENDUOJAME: mėginį pristatyti tą pačią dieną, arba iki pristatymo dienos laikyti šaldytuve (5±3)°C ne ilgiau kaip 24 val. Transportuoti termoizoliaciniame krepšyje, saugant ėminį nuo tiesioginių saulės spindulių.

       Papildoma informacija:
      Statybos užbaigimo procedūrų metu minimali geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimų apimtis nustatyta Lietuvos higienos normoje HN 43:2020 „Šulinių ir versmių kaptažo įrenginių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ 7 punkte:
      „7. Atliekant individualių šulinių ir versmių geriamojo vandens tyrimus, turi būti nustatomas bent žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius 100 ml vandens, žarninių enterokokų skaičius 100 ml vandens, nitratų, nitritų, amonio kiekis, permanganato indeksas ir savitasis elektrinis laidis.“

      NORINT INDIVIDUALIAI IŠTIRTI PAVIRŠINĮ VANDENĮ AR NUOTEKAS, REIKIA:
      – į Laboratoriją švarioje taroje pristatyti ne mažiau kaip 1,5 l norimo ištirti paviršinio vandens ar nuotekų; naftos angliavandenilių indekso nustatymui mėginį pristatyti 1 l talpos stikliniame inde, pripildytame 90 % indo tūrio; riebalų nustatymui – 500 ml stikliniame inde;
      – mėginius į Laboratoriją (adresu Žaunieriškių g. 5, Alytus) pristatyti pirmadienį arba antradienį, nuo 8.00 val. iki 15.00 val.;
      – kartu su mėginiais pristatyti užpildytą Prašymą dėl paviršinio vandens /nuotekų tyrimo ir Nuotekų, nuotekų dumblo, paviršinių nuotekų ir paviršinio vandens mėginio (-ių) ėmimo aktą, arba dokumentus užpildyti pristačius mėginį Laboratorijoje.
      Tyrimų atlikimo trukmė iki 10 darbo dienų. Atlikus paslaugą, klientui išrašoma PVM sąskaita faktūra pagal galiojančius vandens tyrimų ar nuotekų tyrimų tarifus. Tyrimų protokolas išduodamas (paštu, el. paštu, tiesiogiai) tik apmokėjus PVM sąskaitą faktūrą.

       Papildoma informacija teikiama telefonu (8 315) 77 230.