Informacija gyventojams, individualiai tvarkantiems nuotekas

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reikalavimus, asmenys, individualiai tvarkantys nuotekas, privalo:
1. užtikrinti individualiųjų nuotekų valymo įrenginių priežiūrą (eksploataciją) Nuotekų tvarkymo reglamente nustatyta tvarka ir sudaryti viešąją sutartį su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu dėl nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) transportavimo į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdomus nuotekų valymo įrenginius;
2. atiduoti nuotekas ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančias atliekas (dumblą) geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui arba geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nurodytam nuotekas transportuojančiam asmeniui.

UAB „Dzūkijos vandenys“ nevykdo nuotekų transportavimo iš individualios infrastruktūros ir nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) tvarkymo paslaugų. Dėl šių paslaugų teikimo, įmonė sudariusi sutartis su atitinkamais paslaugų teikėjais. Todėl gyventojai, kurie tvarko nuotekas individualiai, turi kreiptis dėl nuotekų ar nuotekų valymo metu susidarančio dumblo atidavimo ir sudaryti sutartis su šiomis (su viena iš pasirinktų) įmonėmis, kurios vykdo nuotekų transportavimo paslaugas:

– UAB „Rato centras“, įmonės kodas 150110297, Panemuninkėlių g. 5, Alytus , tel. +370 670 03388;
– K. Urbanavičiaus IĮ, įmonės kodas 249886550, Smėlio g. 8, Alytus, tel. (8 315) 52451;
– A. Plentos I V, Statybininkų g. 69, Alytus, tel.: 8 609 43109, +370 646 65366;
– UAB „Inminga“, į. k. 304735356, Kalno g. 11-12, Matuizų k., Varėnos raj., tel. +370 637 14444;
– UAB „AFS Baltic“, į. k. 302715020, Vilniaus g. 44, Šiauliai, tel.: 8 686 80106, +370 643 33307;
– Ind. V. „Fekala“, ind. veiklos pažymėjimo Nr. 1053331, Vilties g. 16-54, Alytus, tel. +370 665 45446;
– MB „Siurbėlė“, į. k. 305944280, Naujoji g. 2B (2 aukštas), Alytus, tel. +370 620 22760;
– UAB „Alveva“, į. k. 303575639, I. Simonaitytės g. 4-17, Vilnius, tel. +370 601 36307;
– UAB „Raguvilė“, į. k. 161735535, Taikos g. 45, Neringa, tel. +370 616 72434;
– UAB „Vandenvala“, į. k. 304423050, Bačiūnų g. 55, Šiauliai, tel. +370 617 90999;
– UAB „RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas“, į. k. 302431034, Titnago g. 19, Vilnius, tel. +370 695 01541;
– KG Inžinerija, MB, į. k. 306125191, Plytinės g. 36, Volungių k., Alytaus raj., tel. +370 614 60666;
– UAB „Baltijos bioinovacijos“, į. k. 302514537, Lankų g. 18, Butrimiškiai, Alytaus raj., tel. +370 642 33388;
– Eglės Karolinos Teišerskienės IV, ind. v. paž. Nr. 1105250, Raižių g. 18, Vaisodžių k., Alytaus raj., tel. +370 603 95938.