Informacija gyventojams, individualiai tvarkantiems nuotekas

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reikalavimus, asmenys, individualiai tvarkantys nuotekas, privalo:
1. užtikrinti individualiųjų nuotekų valymo įrenginių priežiūrą (eksploataciją) Nuotekų tvarkymo reglamente nustatyta tvarka ir sudaryti viešąją sutartį su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu dėl nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) transportavimo į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdomus nuotekų valymo įrenginius;
2. atiduoti nuotekas ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančias atliekas (dumblą) geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui arba geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nurodytam nuotekas transportuojančiam asmeniui.

UAB „Dzūkijos vandenys“ nevykdo nuotekų transportavimo iš individualios infrastruktūros ir nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) tvarkymo paslaugų. Dėl šių paslaugų tiekimo, įmonė sudariusi sutartis su atitinkamais paslaugų teikėjais. Todėl gyventojai, kurie tvarko nuotekas individualiai, turi kreiptis dėl nuotekų ar nuotekų valymo metu susidarančio dumblo atidavimo ir sudaryti sutartis su šiomis (su viena iš pasirinktų) įmonėmis, kurios vykdo nuotekų transportavimo paslaugas:

– UAB „Rato centras“, įmonės kodas 150110297, Panemuninkėlių g. 5, Alytus , tel. 8 670 03388;
– K. Urbanavičiaus IĮ, įmonės kodas 249886550, Smėlio g. 8, Alytus, tel. (8 315) 52451;
– A. Plentos I V, Statybininkų g. 69, Alytus, tel.: 8 609 43109, 8 646 65366;
– UAB „Inminga“, į. k. 304735356, Kalno g. 11-12, Matuizų k., Varėnos raj., tel. 8 637 14444;
– UAB „AFS Baltic“, į. k. 302715020, Vilniaus g. 44, Šiauliai, tel.: 8 686 80106, 8 643 33307;
– Ind. V. „Fekala“, ind. veiklos pažymėjimo Nr. 1053331, Vilties g. 16-54, Alytus, tel. 8 665 45446;
– MB „Siurbėlė“, į. k. 305944280, Naujoji g. 2B (2 aukštas), Alytus, tel. 8 620 22760;
– UAB „Alveva“, į. k. 303575639, I. Simonaitytės g. 4-17, Vilnius, tel. 8 601 36307;
– UAB „Raguvilė“, į. k. 161735535, Taikos g. 45, Neringa, tel. 8 616 72434;
– UAB „Vandenvala“, į. k. 304423050, Bačiūnų g. 55, Šiauliai, tel. 8 617 90999;
– UAB „RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas“, į. k. 302431034, Titnago g. 19, Vilnius, tel. 8 695 01541.