Kaip tapti abonentu

Užsakovas turi gauti prisijungimo sąlygas, statinio prijungimo prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų (vadovaujantis statinio projektavimo sąvadu STR 1,05,07:2002).

Dėl prisijungimo sąlygų išdavimo Užsakovas turi kreiptis į UAB „Dzūkijos vandenys” Inžinerinį-gamybinį skyrių (pirmas aukštas), tel. 8 700 55510, arba el. paštu dzukvand@vandenys.lt pateikti prašymą (forma pridedama).

Gavęs prisijungimo sąlygas, statytojas turi užsisakyti projektą atestuotoje projektavimo įmonėje. Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo paslaugas Alytuje teikia:

 • UAB „Nivelsta“, tel. 8 685 68661,
 • UAB „Nerda“, tel. 8 685 00059,
 • Darius Burinskas, tel. 8 614 85633,
 • Jolanta Zykuvienė, tel.: 8 618 00117, 8 618 00118,
 • Regina Klastaitienė, tel. 8 611 27331.

Pagal projektą reikiamiems darbams atlikti Užsakovas turi pasisamdyti statybinę firmą, turinčią atestatą vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų statymo darbus.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus Alytuje vykdo:

 • UAB „Ulpas“, tel. 8 614 50004,
 • UAB „Nerda“, tel. 8 685 00059,
 • UAB „Nivelsta“, tel. 8 685 68661,
 • UAB „Vadena“, tel. 8 687 38476.

Sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį su UAB „Dzūkijos vandenys”, kaip daugiabučio namo buto savininkas, arba kaip individualaus namo savininkas.

 1. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai (išduoda VĮ Registrų centras).
 2. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise.
 3. Statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimas.

1. Statant vandentiekio ir nuotekų tinklus bei įrenginius, privaloma į objektą kviesti UAB „Dzūkijos vandenys“ atstovą (tel. 8 700 55510) šių darbų etapams priimti.

1.1. vamzdyno montavimui paruoštos tranšėjos dugno;
1.2. sumontuoto ir neužpilto gruntu vamzdyno;
1.3. vamzdyno hidraulinio bandymo;
1.4. vandentiekio vamzdyno dezinfekavimo;
1.5. gaisrinių hidrantų;
1.6. vandens apskaitos mazgo priėmimui.

2. Vandentiekio tinklų prijungimą prie veikiančių centralizuotų miesto tinklų atlieka statybos darbus vykdanti organizacija, dalyvaujant UAB „Dzūkijos vandenys” atstovui;

3. Nuotekų tinklų prijungimas prie veikiančių centralizuotų miesto tinklų atlieka statybos darbus vykdanti organizacija, dalyvaujant UAB „Dzūkijos vandenys” atstovui;

4. Vandentiekio ir nuotekų tinklus priimti pateikia statytojas ir rangovas;

5. Vandentiekio ir nuotekų tinklai priimami naudoti tik atlikus visus projekte
numatytus darbus, pagal išduotas prisijungimo sąlygas, taip pat atlikus paklotų
vamzdynų bandymus, turint geodezines nuotraukas ir aktą apie gaisrinio
hidranto pridavimą;

6. Visų Alytaus mieste statomų ir rekonstruojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų, numatytų prijungti prie centralizuotų miesto tinklų, priėmime turi dalyvauti UAB „Dzūkijos vandenys” atstovas (tel. 8 700 55510).

 1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo prie miesto tinklų projektas (atliktas atestuoto juridinio arba fizinio asmens, turinčio kvalifikaciją vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimui).
 2. Statybos leidimas (išduotas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus).
 3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezinės kontrolinės nuotraukos, dengtų darbų aktai (pateikiami statybos rangovo).
 4. Naudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techniniai pasai arba sertifikatai (pateikiami statybos rangovo).
 5. Vamzdyno hidraulinio išbandymo aktai (pateikiami statybos rangovo).
 6. Vamzdyno praplovimo ir dezinfekavimo aktai (pateikiami statybos rangovo).
 7. Vandens kokybės laboratorinės analizės išvados (tyrimai turi būti atlikti atestuotoje laboratorijoje).
 8. Vandens apskaitos prietaiso pasas ir užplombavimo aktas (pateikiami statybos rangovo).
 9. Aktas apie gaisrinio hidranto pridavimą (pateikiami statybos rangovo).
 1. Pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas ar kt.
 2. Namų knyga.
 3. Namo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.

Paslaugų teikimo sąlygos.

Informaciją apie sutarčių sudarymą teikia Abonentų skyrius, tel. 8 700 555 10.

 1. Pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas ar kt.
 2. Buto nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.
 3. Buto nuomininko nuomos sutartis.
 4. Informacija apie bute gyvenančių asmenų skaičių.

Paslaugų teikimo sąlygos.

Informaciją apie sutarčių sudarymą teikia Abonentų skyrius, tel. 8 700 555 10.

 1. Pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas ar kt.
 2. Namų knyga.
 3. Namo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.

Paslaugų teikimo sąlygos.

Informaciją apie sutarčių sudarymą teikia Abonentų skyrius, tel. 8 700 555 10.

 1. Pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas ar kt.
 2. Buto nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.
 3. Buto nuomininko nuomos sutartis.
 4. Informacija apie bute gyvenančių asmenų skaičių.

Paslaugų teikimo sąlygos.

Informaciją apie sutarčių sudarymą teikia Abonentų skyrius, tel. 8 700 555 10.