Korupcijos prevencija

Bendrovė „Dzūkijos vandenys“ laikosi ir įsipareigoja nepažeisti įvairių kovos su korupcija principų.
      Bendrovė užkerta kelią korupcijai, skatindama sąžiningą verslo politiką ir skaidrų bendravimą su klientais, tiekėjais, rangovais, subrangovais, valstybės institucijomis ir kitomis trečiosiomis šalimis. Įmonė pasisako už skaidrų šalies verslą, skatinantį atkreipti visuomenės dėmesį į pažangų ir atsakingą, tinkamas darbo sąlygas kuriantį Lietuvos verslą.
 UAB „Dzūkijos vandenys“ finansinės paramos trečiosioms šalims neteikia.
      Visiems įmonės darbuotojams taikytinos kovos su korupcija nuostatos įtvirtintos bendrovės Darbo tvarkos taisyklių dalyje „Antikorupcinė veikla“, bei Antikorupcinėje programoje.

 PRAŠOME PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ
      Siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, bendrovė „Dzūkijos vandenys“ nuosekliai vykdo korupcijos prevenciją ir prašo Jūsų pastebėjus bendrovės darbuotojų korupcinio pobūdžio veiksmus ar panašų netinkamą bendrovės darbuotojų elgesį (piktnaudžiavimą savo pareigomis, sukčiavimą ir pan.), pranešti apie įtariamus ar esamus pažeidimus. Tai galima padaryti susisiekus su už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingu asmeniu. Už korupcijos prevenciją ir kontrolę UAB „Dzūkijos vandenys“ atsakinga bendrojo skyriaus viršininkė Rasa Lukšienė, tel. (8 315) 555 82; el. p. rluksiene@vandenys.lt

Kiti kontaktai, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika:
      Pastebėjus korupcijos atvejus, galima pranešti Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančioms įstaigoms:
      – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) apie korupciją galima pranešti visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), el. paštu pranesk@stt.lt; faksu (8 5) 266 3307;
      – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) apie korupciją galima pranešti pasitikėjimo telefonu (8 5) 261 62 05; faksu (8 5) 262 1826; el. paštu dokumentas@fntt.lt;
      – Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai apie korupciją galima pranešti telefonu (8 5) 212 4396; faksu (8 5) 261 0867; el. paštu vtek@vtek.lthttp://www.vtek.lt.
       Iki šiol bendrovei jokių kaltinimų dėl korupcinės veiklos nebuvo išsakyta.