Kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema

Nuo 2004 metų bendrovės procesai valdomi pagal integruotą kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimus. Pagal ją, imonėje įdiegtos 29 procedūros, kurios reglamentuoja įvairius įmonėje vykdomus procesus bei jų sąveiką.

Procedūrų reikalavimai taikomi visai veiklai, susijusiai su vandens išgavimu ir gerinimu, vandens tiekimu, nuotekų šalinimu, nuotekų valymu, dumblo tvarkymu, vandens ir nuotekų tinklų projektavimu, statyba, profilaktine priežiūra ir remontu. Sistema apima visą spektrą veiklos sudedamųjų dalių, susijusių su sutartinių įsipareigojimų su užsakovais sudarymu, vykdymu bei kontrole, bendrovės išteklių planavimu, valdymu siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo bei veiklos vystymo. Sistema siekiama įrodyti sugebėjimą nuolat tiekti kokybiškus produktus, atitinkančius užsakovo reikalavimus bei nustatyti nuolatinio tobulinimo būdus.

Pagal nustatytą tvarką, kasmet įmonėje atliekami įdiegtos sistemos auditai, kurių metu patikrinta visų bendrovės padalinių veikla. Auditų metu užfiksuotos neatitiktys yra analizuojamos ir šalinamos, taip užtikrinant vykstančių procesų nuolatinį gerinimą.