Kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema

Nuo 2004 metų bendrovės procesai valdomi pagal integruotą kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimus.

Pagal nustatytą tvarką, kasmet įmonėje atliekami įdiegtos sistemos auditai, kurių metu patikrinta visų bendrovės padalinių veikla. Auditų metu užfiksuotos neatitiktys yra analizuojamos ir šalinamos, taip užtikrinant vykstančių procesų nuolatinį gerinimą.

Privatumo politika

Rizikų valdymo politika

Kokybės ir aplinkos apsaugos politika