Informacija apie darbo užmokestį

Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 metais sudarė 828 Eur, 2019 metų pirmąjį ketvirtį – 1113 Eur, iš to skaičiaus:

Pareigybė 2018 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Vadovaujantieji darbuotojai 2304 3047
Padalinių vadovai 1176 1617
Žemutinės grandies vadovai ir vyresnieji specialistai 959 1244
Specialistai ir jaunesnieji specialistai 784 1012
Aukštos kvalifikacijos darbininkai 684 893
Vidutinės kvalifikacijos darbininkai, įrenginių ir mašinų operatoriai 637 853
Nekvalifikuoti darbininkai 489 623