Vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybė

UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“
VARTOTOJAMS TIEKIAMO GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ

Analitės pavadinimas Mato vienetas Leistina norma Faktiniai rodikliai 2023 m. kovo 30 d.
Žarninės lazdelės (E. Coli) Skaičius 100 ml vandens 0 < 1,0
Koliforminės bakterijos Skaičius 100 ml vandens 0 < 1,0
Kolonijas sudarantys vienetai 22 oC Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių < 4,0
Kvapo slenkstis - Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių
Skonio slenkstis - Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių
Spalva mg/l Pt 30 ≤ 9
Drumstumas Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU) 4 ≤ 0,20
Vandenilio jonų koncentracija pH vienetai 6,5–9,5 ≤ 7,46
Savitasis elektrinis laidis µS/cm 20 ⁰C temperatūroje 2500 ≤ 583
Amonis mg/l 0,5 ≤ 0,007
Bendroji geležis µg/l 200 ≤ 21
Manganas µg/l 50 ≤ 23
Permanganato indeksas mg/l O2 5,0 ≤ 2,1