Geriamojo vandens kokybė

UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“
GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ

Analitės pavadinimas Mato vienetas Leistina norma Faktiniai rodikliai 2020 m. lapkričio 20 d.
Žarninės lazdelės (E. Coli) Skaičius 100 ml vandens 0 < 1,0
Koliforminės bakterijos Skaičius 100 ml vandens 0 < 1,0
Kolonijas sudarantys vienetai 22 oC Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių ≤ 35
Kvapo slenkstis - Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių
Skonio slenkstis - Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių
Spalva mg/l Pt 30 ≤ 8
Drumstumas Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU) 4 ≤ 1,1
Vandenilio jonų koncentracija pH vienetai 6,5–9,5 ≤ 7,61
Savitasis elektrinis laidis µS/cm 20 ⁰C temperatūroje 2500 ≤ 856
Amonis mg/l 0,5 ≤ 0,007
Bendroji geležis µg/l 200 ≤ 115
Manganas µg/l 50 ≤ 16
Permanganato indeksas mg/l O2 5,0 ≤ 2,2