Vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybė

UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“
VARTOTOJAMS TIEKIAMO GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ

Analitės pavadinimas Mato vienetas Leistina norma Faktiniai rodikliai 2021 m. gruodžio 3 d.
Žarninės lazdelės (E. Coli) Skaičius 100 ml vandens 0 < 1,0
Koliforminės bakterijos Skaičius 100 ml vandens 0 < 1,0
Kolonijas sudarantys vienetai 22 oC Skaičius 1 ml vandens Be nebūdingų pokyčių ≤ 4,0
Kvapo slenkstis - Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių
Skonio slenkstis - Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių
Spalva mg/l Pt 30 ≤ 7
Drumstumas Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU) 4 ≤ 0,21
Vandenilio jonų koncentracija pH vienetai 6,5–9,5 ≤ 7,43
Savitasis elektrinis laidis µS/cm 20 ⁰C temperatūroje 2500 ≤ 592
Amonis mg/l 0,5 ≤ 0,007
Bendroji geležis µg/l 200 ≤ 21
Manganas µg/l 50 ≤ 17
Permanganato indeksas mg/l O2 5,0 ≤ 2,3