Apie bendrovę

UAB „Dzūkijos vandenys“ yra uždaroji akcinė bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį, eksploatuojanti nuotekų tinklų įrengimus, klojanti ir remontuojanti vandentiekio ir nuotekų sistemas bei atliekanti kitus Alytaus miesto vandentvarkos darbus.

Bendrovės paskirtis – užtikrinti patikimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.

MISIJA IR VIZIJA

Misija – Teikti kokybiškas vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo, lietaus nuotekų šalinimo paslaugas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir maksimaliai mažinant poveikį aplinkai.

Vizija – stabili, skaidri, pažangi ir pridėtinę vertę miestui kurianti įmonė, atsakingas ir
konkurencingas darbdavys.

Šiuo metu Alytaus mieste bendrovė eksploatuoja (bendra eksploatuojamo turto vertė sudaro 53 mln. Eur):

224,5 km
vandentiekio tinklų
220,4 km
ūkio-buities nuotekų tinklų
145,4 km
paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo tinklų
3
vandenvietes
2
antrojo vandens pakėlimo stotis
2
geriamojo vandens paruošimo stotis
7
vandens spaudimo padidinimo siurblines
50
nuotekų nuvedimo siurblinių, bei nuotekų mechaninio ir biologinio valymo, dumblo tvarkymo įrenginius

Istorija

1957–1959 metais
pradėtas spręsti centralizuoto vandens tiekimo ir kanalizacijos klausimas; prasidėjo geriamojo vandens resursų paieškos bei vandentiekio projektavimas
1962–1963 metais
1962 metais nutiesta pirmoji vandentiekio linija iš Vidzgirio vandenvietės į Alytaus mašinų gamyklą, o 1963 m. – iš Vidzgirio vandenvietės geriamasis vanduo centralizuotais tinklais buvo patiektas pirmiesiems Alytaus vartotojams.
1969 metais
įsteigta Vandentiekio ir kanalizacijos valdyba
1973 metais
įkurta Alytaus teritorinė vandentiekio ir kanalizacijos valdyba
1991 metais
reorganizuota į Alytaus valstybinę vandens tiekimo įmonę
1995 metais
perorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę „Dzūkijos vandenys“