Apie bendrovę

UAB „Dzūkijos vandenys“ yra uždaroji akcinė bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį, eksploatuojanti nuotekų tinklų įrengimus, klojanti ir remontuojanti vandentiekio ir nuotekų sistemas bei atliekanti kitus darbus Alytaus miesto vandentvarkos ūkyje.

Bendrovės paskirtis – užtikrinti patikimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.

2004 metais bendrovėje įdiegta integruota kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2015 tarptautinių standartų reikalavimus.
2018 metų pabaigoje sėkmingai atliktas pakartotinis vadybos sistemos sertifikavimas pagal LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015.

 

Šiuo metu Alytaus mieste bendrovė eksploatuoja (bendra eksploatuojamo turto vertė sudaro per 40 mln. Eur):

221,5 km
vandentiekio tinklų
212,4 km
ūkio-buities nuotekų tinklų
144,2 km
paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo tinklų
3
vandenvietes
2
antrojo vandens pakėlimo stotis
1
geriamojo vandens paruošimo stotis
7
vandens spaudimo padidinimo siurblines
42
nuotekų nuvedimo siurblines, nuotekų mechaninio ir biologinio valymo, dumblo tvarkymo įrenginius

Istorija

1957–1959 metais
pradėtas spręsti klausimas dėl centralizuoto vandens tiekimo ir kanalizacijos; prasidėjo geriamojo vandens resursų paieškos bei vandentiekio projektavimas
1962 metais
nutiesta pirmoji vandentiekio linija iš Vidzgirio vandenvietės į Alytaus mašinų gamyklą. 1963 m. - centralizuoto Alytaus vandentiekio ir kanalizacijos statybos pradžia.
1969 metais
įsteigta Vandentiekio ir kanalizacijos valdyba
1973 metais
įkurta Alytaus teritorinė vandentiekio ir kanalizacijos valdyba
1991 metais
reorganizuota į Alytaus valstybinę vandens tiekimo įmonę
1995 metais
perorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę „Dzūkijos vandenys“

Misija ir vizija

Vizija – ateityje tai pažangi, politiškai nepriklausoma, visuomenės poreikius ir interesus atitinkanti, turinti vartotojų pasitikėjimą, visavertė Lietuvos įmonė.

Misija – teikti kokybiškas vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo, lietaus nuotekų šalinimo paslaugas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.