Apie bendrovę

UAB „Dzūkijos vandenys“ yra uždaroji akcinė bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį, eksploatuojanti nuotekų tinklų įrengimus, klojanti ir remontuojanti vandentiekio ir nuotekų sistemas bei atliekanti kitus Alytaus miesto vandentvarkos darbus.

Bendrovės paskirtis – užtikrinti patikimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.

MISIJA IR VIZIJA

Misija – teikti vartotojams kokybiškas vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo, lietaus nuotekų šalinimo paslaugas, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.

Vizija – tai ateityje pažangi, politiškai nepriklausoma, visuomenės poreikius ir interesus atitinkanti, turinti vartotojų pasitikėjimą, visavertė Lietuvos įmonė. Ateities Bendrovė užtikrins nepertraukiamą, ilgalaikį technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamą gyvybiškai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, lietaus nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą. Patikimai ir saugiai dirbanti vandentvarkos įmonė bus visavertė Lietuvos ūkio dalis, užtikrinanti nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos, gamtosaugos ir sveikatingumo reikalavimus. Subalansuota Bendrovės ir vandentvarkos ūkio plėtra užtikrins ES direktyvų ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą. Visi Bendrovės laboratorijos atliekami tyrimai, o ypač nuotekų, bus akredituoti ir atitiks standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus.

Šiuo metu Alytaus mieste bendrovė eksploatuoja (bendra eksploatuojamo turto vertė sudaro per 40 mln. Eur):

221,3 km
vandentiekio tinklų
212,9 km
ūkio-buities nuotekų tinklų
144,3 km
paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo tinklų
3
vandenvietes
2
antrojo vandens pakėlimo stotis
1
geriamojo vandens paruošimo stotis
7
vandens spaudimo padidinimo siurblines
42
nuotekų nuvedimo siurblines, nuotekų mechaninio ir biologinio valymo, dumblo tvarkymo įrenginius

Istorija

1957–1959 metais
pradėtas spręsti centralizuoto vandens tiekimo ir kanalizacijos klausimas; prasidėjo geriamojo vandens resursų paieškos bei vandentiekio projektavimas
1962–1963 metais
1962 metais nutiesta pirmoji vandentiekio linija iš Vidzgirio vandenvietės į Alytaus mašinų gamyklą, o 1963 m. – iš Vidzgirio vandenvietės geriamasis vanduo centralizuotais tinklais buvo patiektas pirmiesiems Alytaus vartotojams.
1969 metais
įsteigta Vandentiekio ir kanalizacijos valdyba
1973 metais
įkurta Alytaus teritorinė vandentiekio ir kanalizacijos valdyba
1991 metais
reorganizuota į Alytaus valstybinę vandens tiekimo įmonę
1995 metais
perorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę „Dzūkijos vandenys“