Apie bendrovę

UAB „Dzūkijos vandenys“ yra uždaroji akcinė bendrovė, tiekianti geriamąjį vandenį, eksploatuojanti nuotekų tinklų įrengimus, klojanti ir remontuojanti vandentiekio ir nuotekų sistemas bei atliekanti kitus darbus Alytaus miesto vandentvarkos ūkyje.

Bendrovės paskirtis – užtikrinti patikimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.

Nuo 2004 metų pabaigos bendrovės valdymas grindžiamas įdiegta kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001 ir LST EN ISO 14001 standartų reikalavimus.
Įmonėje įdiegtos 29 procedūros, kurios reglamentuoja įvairius įmonėje vykdomus procesus bei jų sąveiką. Procedūrų reikalavimai taikomi visai veiklai, susijusiai su vandens išgavimu ir gerinimu, vandens tiekimu, nuotekų šalinimu, nuotekų valymu, dumblo tvarkymu. Sistema apima visą spektrą veiklos sudedamųjų dalių, susijusių su sutartinių įsipareigojimų su užsakovais sudarymu, vykdymu bei kontrole, bendrovės išteklių planavimu, valdymu siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo bei veiklos vystymo. Sistema siekiama įrodyti sugebėjimą nuolat tiekti kokybiškus produktus, atitinkančius vartotojų reikalavimus bei nustatyti pastovaus tobulinimo būdus. Kiekvienais metais procedūros yra peržiūrimos, atliekami reikalingi pakeitimai. 2021 metais atlikta visų bendrovėje įdiegtų procedūrų koregavimai pritaikant jas pagal ISO standartus.

 

Šiuo metu Alytaus mieste bendrovė eksploatuoja (bendra eksploatuojamo turto vertė sudaro per 40 mln. Eur):

221,3 km
vandentiekio tinklų
212,9 km
ūkio-buities nuotekų tinklų
144,3 km
paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo tinklų
3
vandenvietes
2
antrojo vandens pakėlimo stotis
1
geriamojo vandens paruošimo stotis
7
vandens spaudimo padidinimo siurblines
42
nuotekų nuvedimo siurblines, nuotekų mechaninio ir biologinio valymo, dumblo tvarkymo įrenginius

Istorija

1957–1959 metais
pradėtas spręsti klausimas dėl centralizuoto vandens tiekimo ir kanalizacijos; prasidėjo geriamojo vandens resursų paieškos bei vandentiekio projektavimas
1962–1963 metais
1962 metais nutiesta pirmoji vandentiekio linija iš Vidzgirio vandenvietės į Alytaus mašinų gamyklą, o 1963 m. - iš Vidzgirio vandenvietės geriamasis vanduo centralizuotais tinklais buvo patiektas pirmiesiems Alytaus vartotojams.
1969 metais
įsteigta Vandentiekio ir kanalizacijos valdyba
1973 metais
įkurta Alytaus teritorinė vandentiekio ir kanalizacijos valdyba
1991 metais
reorganizuota į Alytaus valstybinę vandens tiekimo įmonę
1995 metais
perorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę „Dzūkijos vandenys“

Misija ir vizija

Vizija – ateityje tai pažangi, politiškai nepriklausoma, visuomenės poreikius ir interesus atitinkanti, turinti vartotojų pasitikėjimą, visavertė Lietuvos įmonė.

Misija – teikti kokybiškas vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo, lietaus nuotekų šalinimo paslaugas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.