Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos

I. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal butuose įrengtus apskaitos prietaisus:
Kaina (be PVM) Kaina (su PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiuojama: 1,73 Eur/m³ 2,09 Eur/m³
geriamojo vandens tiekimas 0,58 Eur/m³ 0,70 Eur/m³
nuotekų tvarkymas 1,15 Eur/m³ 1,39 Eur/m³
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo kaina:
kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 1,68 Eur butui per mėnesį 2,03 Eur butui per mėnesį
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 1,19 Eur butui per mėnesį 1,44 Eur butui per mėnesį
II. Daugiabučių namų gyventojams, atsiskaitantiems už paslaugas pagal namo įvade įrengtus apskaitos prietaisus
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21% PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 1,70 Eur/m³ 2,06 Eur/m³
- geriamojo vandens tiekimas 0,57 Eur/m³ 0,69 Eur/m³
- nuotekų tvarkymas 1,13 Eur/m³ 1,37 Eur/m³
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo kaina 4,45 Eur namui per mėnesį 5,38 Eur namui per mėnesį
III. Individualių namų gyventojams
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21% PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 1,73 Eur/m³ 2,09 Eur/m³
- geriamojo vandens tiekimas 0,58 Eur/m³ 0,70 Eur/m³
- nuotekų tvarkymas 1,15 Eur/m³ 1,39 Eur/m³
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo kaina:
- kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas 1,24 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 1,50 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
- kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso 1,17 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 1,42 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
IV. Daugiabučių namų savininkų bendrijoms už geriamąjį vandenį, naudojamą karšto vandens ruošimui
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 9% PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 1,70 Eur/m³ 1,85 Eur/m³
- geriamojo vandens tiekimas 0,57 Eur/m³ 0,62 Eur/m³
- nuotekų tvarkymas 1,13 Eur/m³ 1,23 Eur/m³
Pardavimo kaina, kai įrengto apskaitos prietaiso prieš karšto vandens ruošimo įrenginius skersmuo:
- DN20 1,84 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 2,01 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
- DN25 3,22 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 3,51 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
- DN32 4,61 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 5,02 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
- DN40 – DN65 9,21 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 10,04 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
V. Įstaigoms, organizacijoms, gamybos ir kt. įmonėms: Patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21% PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 1,70 Eur/m³ 2,06 Eur/m³
- geriamojo vandens tiekimas 0,57 Eur/m³ 0,69 Eur/m³
- nuotekų tvarkymas 1,13 Eur/m³ 1,37 Eur/m³
Kitoms reikmėms sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21% PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 1,81 Eur/m³ 2,19 Eur/m³
- geriamojo vandens tiekimas 0,68 Eur/m³ 0,82 Eur/m³
- nuotekų tvarkymas 1,13 Eur/m³ 1,37 Eur/m³
Pardavimo kaina:
Pardavimo kaina, kai įrengto apskaitos prietaiso skersmuo: Kaina Eur be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį Kaina Eur su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį
- DN15 1,68 2,03
- DN20 1,84 2,23
- DN25 3,22 3,9
- DN32 4,61 5,58
- DN40 – DN65 9,21 11,14
- DN80 27,64 33,44
- DN100 46,06 55,73
- DN150 ir daugiau 138,19 167,21
Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21% PVM)
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,012 Eur/m³ 0,015 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,009 Eur/m³ 0,011 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,002 Eur/m³ 0,002 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą 0,001 Eur/m³ 0,001 Eur/m³
Mokesčiai už kitas išleidžiamose nuotekose teršiančias medžiagas, kurių koncentracijos viršija Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 2 priede nustatytas ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką, skaičiuojami pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatytus tarifus ir tvarką.
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina
Kaina Eur (be PVM Kaina Eur (su 21% PVM)
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina 0,13 Eur/m³ 0,16 Eur/m³

VI. Atvežto nusausinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kaina – 18,09 Eur/t be PVM (21,89 Eur/t su 21% PVM )