Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos

Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21 % PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 2,84 Eur/m³ 3,436 Eur/m³
– geriamojo vandens tiekimas 1,14 Eur/m³ 1,379 Eur/m³
– nuotekų tvarkymas 1,70 Eur/m³ 2,057 Eur/m³
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis 1,10 Eur butui per mėnesį 1,33 Eur butui per mėnesį
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21 % PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 2,76 Eur/m³ 3,340 Eur/m³
– geriamojo vandens tiekimas 1,10 Eur/m³ 1,331 Eur/m³
– nuotekų tvarkymas 1,66 Eur/m³ 2,009 Eur/m³
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis 2,48 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 3,00 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21 % PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 2,80 Eur/m³ 3,388 Eur/m³
– geriamojo vandens tiekimas 1,12 Eur/m³ 1,355 Eur/m³
– nuotekų tvarkymas 1,68 Eur/m³ 2,033 Eur/m³
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis 0,84 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 1,01 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 9 % PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 2,76 Eur/m³ 3,0084 Eur/m³
– geriamojo vandens tiekimas 1,10 Eur/m³ 1,199 Eur/m³
– nuotekų tvarkymas 1,66 Eur/m³ 1,8094 Eur/m³
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengto apskaitos prietaiso prieš karšto vandens ruošimo įrenginius skersmuo:
– DN20 1,51 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 1,83 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
– DN25 2,67 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 3,23 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
– DN32 2,93 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 3,55 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
– DN40 4,76 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 5,76 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21 % PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 2,76 Eur/m³ 3,340 Eur/m³
– geriamojo vandens tiekimas 1,10 Eur/m³ 1,331 Eur/m³
– nuotekų tvarkymas 1,66 Eur/m³ 2,009 Eur/m³
Kitoms reikmėms sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21 % PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 2,87 Eur/m³ 3,473 Eur/m³
– geriamojo vandens tiekimas 1,21 Eur/m³ 1,464 Eur/m³
– nuotekų tvarkymas 1,66 Eur/m³ 2,009 Eur/m³
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengto apskaitos prietaiso skersmuo: Kaina Eur be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį Kaina Eur su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį
– DN15 1,48 1,79
– DN20 1,51 1,83
– DN25 2,67 3,23
– DN32 2,93 3,55
– DN40 4,76 5,76
– DN50 20,65 24,99
– DN65 22,71 27,48
– DN80 23,33 28,23
– DN100 25,81 31,23
– DN150 ir daugiau 65,84 79,67
Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21 % PVM)
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,012 Eur/m³ 0,015 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,006 Eur/m³ 0,007 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,002 Eur/m³ 0,002 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą 0,001 Eur/m³ 0,001 Eur/m³
Mokesčiai už kitas išleidžiamose nuotekose teršiančias medžiagas, kurių koncentracijos viršija Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 2 priede nustatytas ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką, skaičiuojami pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatytus tarifus ir tvarką.
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina
Kaina Eur (be PVM Kaina Eur (su 21 % PVM)
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina 0,14 Eur/m³ 0,169 Eur/m³