Kaip užsakyti paslaugą

Prašymą paslaugai atlikti Užsakovas gali pateikti taip:

Parašyti prašymą, nurodant vardą, pavardę (arba ūkio subjekto pavadinimą), adresą, telefono numerį, pageidaujamos paslaugos pavadinimą ir turinį. Prašymą pristatyti į bendrovę adresu Pulko g. 75, Alytuje, arba atsiųsti elektroniniu paštu dzukvand@vandenys.lt (arba atvykti į bendrovę ir užpildyti prašymo formą).

PASTABA. UAB „Dzūkijos vandenys“ administracija, atsižvelgdama į bendrovės darbo specifiką, pasilieka teisę spręsti dėl paslaugos atlikimo pirmumo.