Kitos paslaugos

  Kitos UAB „Dzūkijos vandenys“ teikiamos paslaugos:

  • Išorės nuotekų tinklų užsikimšimų likvidavimo ir profilaktikos darbai hidrodinamine mašina 
  • Vamzdynų valymas kanalų valymo mašina
  • Vandentiekio tinklų avarijų likvidavimo ir profilaktikos darbai
  • Vandentiekio tinklų (įvado) hidraulinis bandymas
  • Vandens nutekėjimo paieška su nuotėkio nustatymo įranga
  • Elektros izoliacijos apsauginių priemonių bandymas
  • Geriamojo vandens atvežimas autotransportu
  • Vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai
  • Transporto priemonių ir mechanizmų nuoma
 Prašymą paslaugai atlikti Užsakovas gali pateikti taip:

  1. parašyti prašymą (būtina nurodyti vardą, pavardę arba ūkio subjekto pavadinimą, adresą, telefono Nr., pageidaujamos paslaugos pavadinimą ir turinį) bei pristatyti į bendrovę, adresu Pulko g. 75, Alytus, atsiųsti elektroniniu paštu dzukvand@vandenys.lt, arba atvykti į bendrovę, adresu Pulko g. 75, Alytus, bei užpildyti prašymo formą.

        UAB „Dzūkijos vandenys“ geriamojo vandens laboratorija atlieka ne tik bendrovės tiekiamo vandens, bet ir privačių interesantų bei verslo subjektų pateikto vandens tyrimus.
        Norint individualiai ištirti savo šulinių ar gręžinių vandenį, reikia:
        – ne mažiau kaip 1 litrą norimo ištirti vandens švarioje talpoje pristatyti į UAB „Dzūkijos vandenys“ geriamojo vandens laboratoriją adresu Žaunieriškių g. 5, Alytuje;
        – mėginiai priimami pirmadieniais ir antradieniais 7.30–11.30 val.
        Norint atlikti bakteriologinius vandens tyrimus, prašome atvykti į Laboratoriją (Žaunieriškių g. 5, Alytus), gauti sterilų indą ir išklausyti specialistų patarimus dėl mėginio paėmimo. Informacija tel. (8 315) 77 230.

         PASTABA. UAB „Dzūkijos vandenys“, atsižvelgdama į bendrovės darbo specifiką, pasilieka teisę spręsti dėl paslaugų atlikimo pirmumo.