Kitos paslaugos

  Kitos UAB „Dzūkijos vandenys“ teikiamos paslaugos:

  • Išorės nuotekų tinklų užsikimšimų likvidavimo ir profilaktikos darbai hidrodinamine mašina 
  • Vamzdynų valymas kanalų valymo mašina
  • Vandentiekio tinklų avarijų likvidavimo ir profilaktikos darbai
  • Vandentiekio tinklų (įvado) hidraulinis bandymas
  • Vandens nutekėjimo paieška su nuotėkio nustatymo įranga
  • Elektros izoliacijos apsauginių priemonių bandymas
  • Geriamojo vandens atvežimas autotransportu
  • Vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai
  • Transporto priemonių ir mechanizmų nuoma

    Užsakydamas paslaugą, užsakovas turi parašyti prašymą, nurodydamas: vardą, pavardę (arba ūkio subjekto pavadinimą), adresą, telefono numerį, pageidaujamos paslaugos pavadinimą ir turinį.
Prašymą reikia pristatyti į bendrovę, adresu Pulko g. 75, Alytus, arba atsiųsti elektroniniu paštu dzukvand@vandenys.lt, arba atvykti į bendrovę, adresu Pulko g. 75, Alytus, ir užpildyti prašymo formą.