Kitų paslaugų kainos

Transporto priemonių ir mechanizmų nuoma:
TRANSPORTO PRIEMONĖS AR MECHANIZMO PAVADINIMAS Valstybinis Nr. Kaina, Eur be PVM Kaina, Eur be PVM Kaina, Eur su PVM Kaina, Eur su PVM
Eur/val. Eur/km Eur/val. Eur/km
Savivartis su hidromanipuliatoriumi ir greiferiu Mercedes Benz 1824* TAU 130 36,00 0,80 28,22 0,97
Ekskavatorius JSB 3CX** LK 1682 54,00 1,65 65,34 2,00
Kompresorius IRMAR ELZE - 28,00 - 33,88 -
Kompresorius "Atmos" PD85 - 38,00 - 45,98 -

* – Taikomi abu įkainiai, t. y., dirbtas laikas ir nuvažiuoti km.
** – Įkainis Eur/km taikomas kai perbazavimo išlaidos viršija 20 km atstumą.

 

Kitos paslaugos:*
PASLAUGOS PAVADINIMAS Vatavimo vnt. Vieneto kaina Eur Vieneto kaina Eur
be PVM su PVM
Geriamojo vandens atvežimas autotransportu iki 3 m3 26,99 32,66
Išorės nuotekų tinklų užsikimšimų likvidavimas ir profilaktikos darbai hidrodinamine mašina (be žemės kasimo darbų) 1 val. 106,50 128,87
Išorės vandentiekio tinklų avarijų likvidavimo ir profilaktikos darbai (be žemės kasimo darbų) 1 val. 70,80 85,67
Vamzdynų valymas hidrodinamine dumbliasiurbe 1 val. 141,30 170,97
Vandentiekio tinklų (įvado) hidraulinis bandymas (kai vamzdyno diametras iki DN50) vnt. 59,40 71,87
Elektros izoliacijos apsauginių priemonių bandymas vnt. 8,70 10,53
Laikinas vandens tiekimo atjungimas vnt. 48,90 59,17
Vamzdynų televizinė diagnostika (kai vamzdyno diametras nuo DN100 iki DN600) m 3,50 4,23

* Jeigu atstumas iki paslaugų teikimo vietos daugiau kaip 10 km, už kiekvieną papildomą km priskaičiuojamas mokestis – 0,58 Eur/km be PVM (0,70 Eur/km su PVM).

Vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai:
ANALITĖS PAVADINIMAS matavimo vienetas Vieneto kaina (EUR) Vieneto kaina (EUR)
be PVM su PVM
- kvapo nustatymas vnt. 1,65 2,00
- skonio nustatymas vnt. 1,65 2,00
- spalvos nustatymas vnt. 3,64 4,41
- drumstumo nustatymas vnt. 2,64 3,20
- geležies nustatymas vnt. 6,53 7,90
- laisvo chloro likučio nustatymas vnt. 5,12 6,20
- amonio kiekio nustatymas vnt. 4,16 5,03
- nitratų koncentracijos nustatymas vnt. 4,77 5,77
- nitritų koncentracijos nustatymas vnt. 4,46 5,40
- permanganato indekso nustatymas vnt. 5,82 7,04
- chloridų nustatymas vnt. 4,34 5,25
- sulfatų kiekio nustatymas vnt. 5,87 7,10
- savitojo elektrinio laidumo nustatymas vnt. 1,74 2,10
- vandenilio jonų koncentracijos (PH) nustatymas vnt. 1,7 2,06
- kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas vnt. 2,98 3,60
- žarninių lazdelių (Escherichia coli) nustatymas vnt. 5,54 6,70
- koliforminių bakterijų nustatymas vnt. 5,25 6,35
- žarninių enterekokų nustatymas vnt. 3,07 3,71
- mangano kiekio nustatymas vnt. 6,16 7,45
Nuotekų analitės:
- vandenilio jonų koncentracijos (PH) nustatymas vnt. 2,07 2,50
- skendinčių medžiagų nustatymas vnt. 5,04 6,10
- chloridų kiekio nustatymas vnt. 4,40 5,33
- sulfatų koncentracijos nustatymas vnt. 6,45 7,80
- cheminio deguonies suvartojimo (ChDSCr) nustatymas vnt. 6,69 8,10
- permanganatinės oksidacijos nustatymas vnt. 5,06 6,12
- elektrometrinis BDS7 nustatymas vnt. 7,04 8,52
- amonio azoto koncentracijos nustatymas vnt. 4,02 4,87
- nitritų koncentracijos nustatymas vnt. 3,84 4,65
- nitratų koncentracijos nustatymas vnt. 4,55 5,50
- fosfatų koncentracijos nustatymas vnt. 4,30 5,20
- nuotekų paruošimas metalų nustatymui vnt. 8,18 9,90
- bendrojo chromo koncentracijos nustatymas vnt. 8,10 9,80
- nikelio koncentracijos nustatymas vnt. 8,10 9,80
- vario koncentracijos nustatymas vnt. 8,10 9,80
- cinko koncentracijios nustatymas vnt. 8,10 9,80
- riebalų koncentracijos nustatymas vnt. 8,43 10,20
- detergentų (PAM) nustatymas vnt. 7,11 8,60
- bendrojo azoto (Kjeldalio) koncentracijos nustatymas vnt. 7,60 9,20
- bendrojo azoto koncentracijos nustatymas (paviršinio vandens) vnt. 7,27 8,80
- bendrojo azoto koncentracijos nustatymas (nuotekose)* vnt. 6,03 7,30
- ištirpusio deguonies nustatymas vnt. 2,89 3,50
- naftos ir jos produktų koncentracijos nustatymas chromatografiniu metodu vnt. 24,38 29,50
Kitos paslaugos:
Geriamojo vandens mėginio paėmimo kaina* vnt. 11,55 13,98
- nuotekų mėginio paėmimo kaina* vnt. 22,21 26,87

* – jeigu atstumas iki paslaugų teikimo vietos daugiau kaip 10 km, už kiekvieną papildomą km priskaičiuojamas mokestis – 0,20 Eur/km