Kaip užsakyti paslaugą

Prašymą paslaugai atlikti Užsakovas gali pateikti taip:

  • parašyti prašymą (būtina nurodyti vardą, pavardę arba ūkio subjekto pavadinimą, adresą, telefono Nr., pageidaujamos paslaugos pavadinimą ir turinį) bei pristatyti į bendrovę, adresu Pulko g. 75, Alytuje, arba atsiųsti elektroniniu paštu dzukvand@vandenys.lt (arba atvykti į bendrovę ir užpildyti prašymo formą).
  • Išorės vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos darbai (avarijų likvidavimas, remontas, profilaktika)
  • Vandentiekio tinklų (įvado) hidraulinis bandymas   
  • Vandens nutekėjimo paieška su nuotėkio nustatymo įranga
  • Elektros izoliacijos apsauginių priemonių bandymas
  • Vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai
  • Transporto priemonių ir mechanizmų nuoma

PASTABA. UAB „Dzūkijos vandenys“ administracija, atsižvelgdama į bendrovės darbo specifiką, pasilieka teisę spręsti dėl paslaugos atlikimo pirmumo.