Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos

Įstaigoms, organizacijoms, gamybos ir kt. įmonėms:

Patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21 % PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 2,50 Eur/m³ 3,025 Eur/m³
- geriamojo vandens tiekimas 0,94 Eur/m³ 1,137 Eur/m³
- nuotekų tvarkymas 1,56 Eur/m³ 1,888 Eur/m³
Kitoms reikmėms sunaudotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21 % PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to sk.: 2,61 Eur/m³ 3,158 Eur/m³
- geriamojo vandens tiekimas 1,05 Eur/m³ 1,270 Eur/m³
- nuotekų tvarkymas 1,56 Eur/m³ 1,888 Eur/m³
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis
Apskaitos prietaisų priežiūros mokestis, kai įrengto apskaitos prietaiso skersmuo: Kaina Eur be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį Kaina Eur su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį
- DN15 0,66 0,799
- DN20 0,81 0,98
- DN25 3,11 3,763
- DN32 3,28 3,969
- DN40 4,61 5,578
- DN50 25,50 30,855
- DN65 28,88 34,945
- DN80 29,40 35,574
- DN100 33,20 40,172
- DN150 ir daugiau 76,66 92,759
Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21 % PVM)
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,012 Eur/m³ 0,015 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,006 Eur/m³ 0,007 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,002 Eur/m³ 0,002 Eur/m³
Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą 0,001 Eur/m³ 0,001 Eur/m³
Mokesčiai už kitas išleidžiamose nuotekose teršiančias medžiagas, kurių koncentracijos viršija Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 2 priede nustatytas ribines koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką, skaičiuojami pagal LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatytus tarifus ir tvarką.
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina
Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su 21 % PVM)
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina 0,16 Eur/m³ 0,194 Eur/m³

Atvežto nusausinto nuotekų dumblo apdorojimo
(nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą,
anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo
džiovinimo technologinėse grandyse)
kaina – 23,26 Eur/t be PVM (28,145 Eur/t su 21 % PVM ).