8
Alytaus Šaltinių progimnazija
Viktorija Krajeckaitė, 8 kl.
mok. Ramunė Raguckienė