12
Alytaus Šaltinių progimnazija
Pijus Juškelis, 5 kl.
mok. Rasa Kižienė