128
Alytaus Šaltinių progimnazija
Emilė Kanapickaitė, 6 kl.
mok. Rasa Kižienė