2024-07-04

UAB „Dzūkijos vandenys“ įgyvendinamas projektas – aplinkos tausojimui

UAB „Dzūkijos vandenys“ baigia įgyvendinti projektą pagal Lietuvos apsaugos investicijų fondo LAAIF programos finansavimo kryptį „Vandenų apsauga“. Projektas susijęs su neigiamo poveikio (taršos) aplinkai mažinimu. Pagal jį teikiamos subsidijos tinklų tiesimui gyventojo privačiame sklype bei tinklų dalies iki gyventojo sklypo ribos valstybės ar savivaldybės žemėje. Gyventojams tai nieko nekainuoja, nes subsidijų dalis valstybinėje žemėje sudaro 70 procentų, kitą dalį finansuoja UAB „Dzūkijos vandenys“, gyventojų sklype subsidijų dalis – 100 procentų.

2022 m. gruodžio 7 d. pasirašyta subsidijų teikimo sutartis su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto „Individualių namų prijungimas prie miesto nuotekų surinkimo infrastruktūros Alytaus mieste“ finansavimo.

Pradėjus projekto įgyvendinimą, bendrovė UAB „Dzūkijos vandenys“ ragino gyventojus kurti švaresnę aplinką – nemokamai prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos. Pagal parengtą individualių namų, neprisijungusiu prie miesto vandentiekio ir / ar nuotekų tinklų galimybių prisijungti prie šių centralizuotų tinklų studiją, atsižvelgiant į galimybes ir ekonominį, socialinį bei aplinkosauginį vertinimą. Individualių namų gyventojai turėjo puikią galimybę nemokamai prisijungti prie centralizuotų tinklų ir patogiai, užtikrintai ir saugiai naudotis UAB „Dzūkijos vandenys“ teikiamomis paslaugomis. Buvo sudaryti kriterijai, kuriais remiantis atrinkti privatūs namai prijungti prie pagrindinės /  centralizuotos buitinių nuotekų sistemos.

Įvykdžius minėtame projekte numatytus darbus, dalinai finansuotus Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis, prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų bendrovė UAB „Dzūkijos vandenys“ prijungė 50 individualių namų, kurie dabar jau naudojasi nuotekų tvarkymo paslaugomis. Tad ne tik pagerėjo šių prijungtų namų gyventojų gyvenimo kokybė, bet skaičiuojama, kad į aplinką sumažinta išmetamų teršalų (biocheminio deguonies suvartojimo, azoto, fosforo) kiekiai.

Atlikus visus darbus, bus teikiamas prašymas Aplinkos projektų valdymo agentūrai dalį išlaidų finansuoti minėto fondo lėšomis.