2022-06-17

Šalto vandens apskaitos prietaisai keičiami į elektroninius

Alytaus miesto daugiabučiuose namuose diegiama šalto vandens apskaitos prietaisų nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema: esami šalto vandens apskaitos prietaisai bus pakeisti į elektroninius, su viduje integruotais siųstuvais. Duomenys, įskaitant apskaitos prietaisų parodymus, bus surenkami nuotoliniu būdu automatiškai. Pagal juos bus apskaičiuojamos ir sąskaitos.

Nuo 2022-07-01 keisis atsiskaitymo už šaltą geriamąjį vandenį tvarka – sąskaitas už suvartotą šaltą vandenį ir nuotekų tvarkymą pagal nuotoliniu būdu nuskaitomų apskaitos prietaisų rodmenis kiekvieną mėnesį vartotojams pateiks UAB „Dzūkijos vandenys“(o ne UAB „Alytaus butų ūkis“). Sąskaitas bus galima apmokėti jose nurodytose įmokų surinkimo vietose, taip pat naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis.

Sąskaitos bus išrašomos buto savininko vardu, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės informacija.

UAB „Dzūkijos vandenys“ skatina gyventojus naudotis elektroninėmis sąskaitomis. Šį būdą bus galima pasirinkti apskaitos prietaisų keitimo metu, t. y., vandens apskaitos prietaiso keitimo akte nurodant elektroninio pašto adresą, kuriuo pageidaujama gauti sąskaitas. Žinoma, prašyti gauti elektronines sąskaitas bus galima ir vėliau, kreipiantis į UAB „Dzūkijos vandenys“ tel. 8 700 55510.

Su gyventojais (butų savininkais) rašytinės sutartys nebus sudaromos – vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu laikoma, kad sutartis sudaryta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-01-31 nutarimu Nr. 126 patvirtintas Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartines sąlygas. Esant poreikiui turėti rašytinę sutartį, prašome kreiptis į mūsų Abonentų skyrių (žr. kontaktinę informaciją žemiau).

Informacija teikiama tel. 8 700 55510, arba UAB „Dzūkijos vandenys“ Abonentų skyriuje (Pulko g. 75, Alytus, el. paštas dzukvand@vandenys.lt).