2021-05-06

Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojo garbės ženklas – ilgamečiam UAB „Dzūkijos vandenys“ darbuotojui

Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojo garbės ženklas įteikiamas už ypatingus nuopelnus Lietuvos vandentvarkos ūkiui, aukštą profesionalumą, pasišventimą ir ištikimybę profesijai.

Toks ženklas minint profesinę vandentvarkos darbuotojų dieną įteiktas ilgamečiam bendrovės „Dzūkijos vandenys“ darbuotojui Leonui Mackevičiui.

Jau 28 metus, tai yra nuo 1993 m., L. Mackevičius dirba vadovaujantį darbą strateginėse Alytaus vandentvarkos ūkio srityse.Savo karjerą L. Mackevičius pradėjo Alytaus teritorinėje vandentiekio ir kanalizacijos valdyboje (taip tuomet vadinosi Alytaus vandentvarkos įmonė) vandentiekio ir kanalizacijos tinklų cecho meistru, vėliau dirbo direktoriaus pavaduotoju kapitalinei statybai, direktoriaus pavaduotoju eksploatacijai, direktoriaus pavaduotoju projektų įgyvendinimui, vandentiekio ir nuotakyno departamento direktoriumi, o šiuo metu sėkmingai darbuojasi gamybos departamento vadovu.

Leonui Mackevičiui didžiąją jo karjeros bendrovėje laiko dalį buvo patikėtos svarbiausios veiklos sritys: vandens tiekimas ir nuotekų surinkimas; vandentiekio, nuotekų tinklų eksploatavimas, profilaktikos, remonto bei statybos darbų organizavimas ir jų vykdymo priežiūra.

Vadovaujant L. Mackevičiui, įgyvendinta nemažas skaičius didelės apimties miestui strategiškai svarbių projektų, bendrovės bei Europos Sąjungos lėšomis vykdomų statybos darbų, užtikrintas tinkamas jų administravimas bei techninės priežiūros organizavimas.

Leono Mackevičiaus dėka nuveikti darbai, pakylėję miesto vandentvarkos ūkį į modernų, novatorišką lygmenį: tai ir miesto nuotekų valyklos išplėtimas, dumblo tvarkymo ūkio statyba ir atnaujintos nuotekų siurblinės, rekonstruotos abi mieste esančios geriamojo vandens ruošimo stotys, įrengta viena didžiausių Lietuvoje lietaus nuotekų valykla, išplėtota GIS sistema ir kt. Kokia tokios sėkmingos sau ir naudingos miestui karjeros paslaptis? Pasak Leono: „Visuomet sau kėliau aukštus tikslus. Noras siekti geriausio skatino nuolat tobulėti, atsinaujinti, pažinti ir išmokti. Atsakomybė įgyvendinant stambius projektus, įvairių fondų finansuojamus didelės apimties darbus, išugdė griežtą savikontrolę, sugebėjimą planuoti darbus ir laiką“. Turbūt, ne ką mažiau svarbus faktorius – atsidavimas ir meilė savo profesijai, kaip sako Leonas: „Vandentvarka – sritis, kurios problemomis gyvenu jau beveik trisdešimtmetį. Ši sritis man tapo artima, todėl, kiek galėdamas jos labui prisidedu visomis savo žiniomis, sukaupta patirtim ir entuziazmu“.