2022-11-15

Klientų aptarnavimo centras „Mano Alytus“ – svarbiausi klausimai

Kokiu telefono numeriu skambinti, kilus klausimų dėl atsiskaitymo už paslaugas?
Visais klausimais dėl sąskaitų reikia kreiptis šiais telefono numeriais: UAB „Alytaus šilumos tinklai“ – (8 315) 78040; UAB „Dzūkijos vandenys“ – 8 700 55510; UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ – (8 315) 72842.
Kilus klausimams dėl apmokėjimo internetu ar prisijungimo prie platformos www.vienasaskaita.lt, reikia skambinti tel. 8 700 77007.

Kaip klientui žinoti, kad tai būtent jam skirtos sąskaitos?
Sąskaitos už paslaugas bus teikiamos nurodytu adresu, o ne asmeniui, t. y., ant sąskaitų, siunčiamų iš „Mano Alytus“ bus užrašytas tik būsto, kuriuo teikiamos komunalinių įmonių paslaugos, adresas (nebus vardo ir pavardės). Abejojant, ar sąskaita pateikta tinkamu adresu, galima patikrinti pagal paslaugų teikėjo mokėtojo kodą, kuris būdavo nurodytas ant ankstesnių sąskaitų.

Ar nebus pažeidžiama klientų asmens duomenų sauga?
Vadovaujantis Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), įmonės UAB „Alytaus šilumos tinklai“, UAB „Dzūkijos vandenys“ ir UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ turi teisę keistis duomenimis, kurie yra būtini kokybiškam paslaugos teikimui užtikrinti. Apie klientus perduodama tik ta informacija, kuri tiesiogiai susijusi su paslaugos teikimu, o patys duomenys perduodami imantis visų saugumo priemonių ir prisiimant visą būtiną atsakomybę dėl tyčinio ar netyčinio jų paviešinimo.

Ką daryti, negavus UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB „Alytaus šilumos tinklai“,
UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ sąskaitos ar sąskaitų?
Pirmiausia patikrinti pašto dėžutę, – gal visgi joje yra vienas bendras BALTAS vokas iš „Mano Alytus“, t. y., iš UAB „Alytaus šilumos tinklai“, UAB „Dzūkijos vandenys“ ir UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“. Šių paslaugų teikėjų sąskaitos atskirai NĖRA SIUNČIAMOS! Ant sąskaitos nuo šiol bus užrašytas tik būsto adresas (be kliento vardo ir pavardės).
Jeigu pašto dėžutėje iki 20-tos mėnesio dienos voko iš centro „Mano Alytus“ nėra ir nebuvo prisijungta prie mokesčių platformos internete, prašom skambinti telefonu 8 700 77007, arba kreiptis el. paštu info@vienasaskaita.lt
Dėmesio! Prisijungus prie mokesčių platformos www.vienasaskaita.lt ir sutikus, kad popierinės sąskaitos nebūtų siunčiamos,
jos bus gaunamos tik internetu.
Pageidaujant gauti ir popierines sąskaitas, paskyros nustatymuose reikia pasirinkti skiltį „Mano Alytus“ paslaugos ir pažymėti, kad pageidaujate gauti paštu siunčiamas paslaugų teikėjų sąskaitas.
Bendrame voke esančios sąskaitos yra spausdinamos ANT ABIEJŲ LAPO PUSIŲ!
Paprastai UAB „Dzūkijos vandenys“ sąskaita būna atspausdinta kitoje reklaminio Viena sąskaita laiško pusėje.

Kur galima apmokėti centro „Mano Alytus“ pateiktas sąskaitas?
NEMOKAMAI galima sumokėti internetu platformoje www.vienasaskaita.lt. Čia prisijungus galima matyti paslaugų teikėjų pateiktas sąskaitas ir jas visas apmokėti vienu kartu! Prisijungimo prie mokesčių platformos duomenys pateikiami kartu su kasmėnesinėmis sąskaitomis tame pačiame voke.
Taip pat atsiskaityti galima fizinėse įmokų priėmimo vietose.

Ar yra galimybė už skirtingas paslaugas gauti atskiras sąskaitas, kaip anksčiau?
Tokios galimybės nėra. Siunčiant sąskaitas vienu metu viename voke, siekiama ne tik palengvinti sąskaitų pristatymą, bet ir sumažinti popierinės spaudos kiekį.
Popierinių sąskaitų atsisakymas ir prisijungimas prie mokesčių platformos www.vienasaskaita.lt internete – realus indėlis siekiant saugoti ir tausoti gamtos išteklius.

Ar galima nesinaudoti platformos www.vienasaskaita.lt paslaugomis?
Neturint galimybės už paslaugas atsiskaityti internetu, galima rinktis kitus atsiskaitymo būdus (fizinės įmokų priėmimo vietos).

Ar kas nors keisis esamiems platformos www.vienasaskaita.lt klientams?
„Mano Alytus“ ir mokesčių platformos www.vienasaskaita.lt klientai, mokantys tik UAB „Alytaus šilumos tinklai“, UAB „Dzūkijos vandenys“ ir UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, paslauga naudojasi NEMOKAMAI. Nieko keisti nereikia.
Paskyrą papildant naujais paslaugų tiekėjais, kainodara gali keistis, priklausomai nuo paslaugų teikėjų skaičiaus.