2023-11-28

KEIČIASI GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMO, ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO UŽMOKESTIS

UAB „Dzūkijos vandenys“ informuoja, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. keičiasi geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestis.

UAB „Dzūkijos vandenys“ perskaičiavo ir bendrovės valdyba nustatė naujus geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčius (toliau – Apskaitos prietaisų priežiūros mokesčius), kurie pradės galioti ir bus pradėti taikyti vartotojams ir abonentams nuo 2024 m. sausio 1 d. Šiuo metu taikomi Apskaitos prietaisų priežiūros mokesčiai buvo nustatyti kartu su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinėmis kainomis, kurios apskaičiuotos pagal 2019 metų sąnaudų lygmenį. Tad suprantama, kad taikomi Apskaitos prietaisų priežiūros mokesčiai neatitinka realios savikainos. Esminę šios veiklos sąnaudų dalį sudaro pačių apskaitos prietaisų (jų šiuo metu įmonė eksploatuoja per 37 tūkst. vnt.) nusidėvėjimo sąnaudos bei darbuotojų, vykdančių apskaitos prietaisų keitimą, metrologinės patikros organizavimą, bei skaitiklių paruošimą patikrai, naujų apskaitos prietaisų įsigijimą bei apskaitą, darbo užmokestis. Atlikus perskaičiavimą, vidutiniškai Apskaitos prietaisų priežiūros mokesčiai didėja 15 procentų. Daugiausia 0,30 Eur už butą per mėnesį su PVM (28 procentais) didėja Apskaitos prietaisų mokestis, taikomas daugiabučių namų gyventojams, individualių namų gyventojams – 0,15 Eur už vieną apskaitos prietaisą su PVM (17 procentų).

Nuo 2024 m. sausio 1 d. bus taikomi šie Apskaitos prietaisų priežiūros mokesčiai:

– daugiabučių namų gyventojams, kai įrengtas uždarajai akcinei bendrovei „Dzūkijos vandenys“ priklausantis atsiskaitomasis apskaitos prietaisas bute, – 1,10 Eur už butą per mėnesį be PVM (1,33 Eur už butą per mėnesį su PVM);

– individualių namų gyventojams, kai įrengtas uždarajai akcinei bendrovei „Dzūkijos vandenys“ priklausantis atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,84 Eur už vieną apskaitos prietaisą per mėnesį be PVM (1,01 Eur už vieną apskaitos prietaisą per mėnesį su PVM);

– vartotojams, kai įrengtas uždarajai akcinei bendrovei „Dzūkijos vandenys“ priklausantis atsiskaitomasis apskaitos prietaisas daugiabučių gyvenamųjų namų arba  gyvenamųjų namų bendrijos įvade, – 2,48 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį be PVM (3,00 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį su PVM);

– abonentams (įmonėms), kai įrengto apskaitos prietaiso skersmuo:

  • 15 mm skersmuo – 1,48 Eur per mėnesį be PVM (1,79 Eur per mėnesį su PVM);
  • 20 mm skersmuo – 1,51 Eur per mėnesį be PVM (1,83 Eur per mėnesį su PVM);
  • 25 mm skersmuo – 2,67 Eur per mėnesį be PVM (3,23 Eur per mėnesį su PVM);
  • 32 mm skersmuo – 2,93 Eur per mėnesį be PVM (3,55 Eur per mėnesį su PVM);
  • 40 mm skersmuo – 4,76 Eur per mėnesį be PVM (5,76 Eur per mėnesį su PVM);
  • 50 mm skersmuo – 20,65 Eur per mėnesį be PVM (24,99 Eur per mėnesį su PVM);
  • 65 mm skersmuo – 22,71 Eur per mėnesį be PVM (27,48 Eur per mėnesį su PVM);
  • 80 mm skersmuo – 23,33 Eur per mėnesį be PVM (28,32 Eur per mėnesį su PVM);
  • 100 mm skersmuo – 25,81 Eur per mėnesį be PVM (31,23 Eur per mėnesį su PVM);
  • 150 mm ir didesnis skersmuo – 65,84 Eur per mėnesį be PVM (79,67 Eur per mėnesį su PVM).