2022-12-12

Gyventojai prijungiami prie centralizuotų nuotekų tinklų


UAB „Dzūkijos vandenys“ baigia įgyvendinti projektą pagal Lietuvos apsaugos investicijų fondo LAAIF programos finansavimo kryptį „Vandenų apsauga“. Projektas susijęs su neigiamo poveikio (taršos) aplinkai mažinimu. Pagal jį teikiamos subsidijos tinklų tiesimui gyventojo privačiame sklype, bei tinklų dalies iki gyventojo sklypo ribos valstybės ar savivaldybės žemėje. Gyventojams tai nieko nekainuoja, nes subsidijų dalis sudaro 70 procentų, o kitą dalį finansuoja UAB „Dzūkijos vandenys“.

2020 m. gruodžio 23 d. pasirašyta subsidijų teikimo sutartis su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl projekto ,,Individualių namų prijungimas prie miesto nuotekų surinkimo infrastruktūros Alytaus mieste“ finansavimo.

Pradėjus projekto įgyvendinimą, bendrovė „Dzūkijos vandenys“ ragino gyventojus kurti švaresnę aplinką – nemokamai prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos. Pagal parengtą Individualių namų, neprisijungusių prie miesto vandentiekio ir / ar nuotekų tinklų galimybių prisijungti prie šių centralizuotų tinklų studiją, atsižvelgiant į galimybes ir ekonominį, socialinį bei aplinkosauginį vertinimą, individualių namų gyventojai turėjo puikią galimybę nemokamai prisijungti prie centralizuotų tinklų ir patogiai, užtikrintai ir saugiai naudotis „Dzūkijos vandenų“ teikiamomis paslaugomis. Buvo sudaryti kriterijai, kuriais remiantis atrinkti privatūs namai prijungti prie pagrindinės / centralizuotos buitinių nuotekų surinkimo sistemos.

Šiuo metu Alytaus mieste yra 235 individualūs namai, kurie turi galimybes (šalia gatvėje arba iki pat sklypo ribos yra paklotas miesto nuotakynas) jungtis prie miesto nuotekų sistemos ir prie vandens tiekimo sistemos. Įmonė jų prijungimą laiko viena iš prioritetinių krypčių, tad be minėto projekto numatoma savo lėšomis iki sklypų ribų kasmet pakloti apie 25 atšakas ir pajungti atitinkamai vartotojų.

Įvykdžiusi minėtame projekte numatytus darbus, dalinai finansuotus Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis, prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų bendrovė „Dzūkijos vandenys“ prijungė 45 individualius namus, kurie dabar jau naudojasi nuotekų tvarkymo paslaugomis. Tad ne tik pagerėjo šių prijungtų namų gyventojų gyvenimo kokybė, bet skaičiuojama, kad į aplinką sumažinta išmetamų teršalų (biocheminio deguonies suvartojimo, azoto, fosforo) kiekis – apie 3,2 t kasmet.

Atlikus visus darbus, bus teikiamas prašymas Aplinkos projektų valdymo agentūrai dalį išlaidų – 37.971 Eur – finansuoti minėto fondo lėšomis.