2023-11-22

Galimas laikinas šalto vandens kvapo ir / ar skonio pablogėjimas

Alytaus gyventojams tiekiamo šalto vandens kokybė atitinka visus reikalavimus, nustatytus Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Tai užtikrinant, išgautas požeminis vanduo yra išvalomas ir pagal poreikį dezinfekuojamas natrio hipochloritu. Atskirais atvejais, šios priemonės taikymas gali iššaukti šalutinį poveikį – vandenyje esančioms medžiagoms reaguojant su natrio hipochloritu, gali išsiskirti nemalonus kvapas ar skonis.

Šių indikatorinių savybių laikinas pablogėjimas pastaruoju metu gali būti juntamas Vidzgirio, Putinų ir Dainavos rajonuose. Čia buvo vykdomi pagrindinės magistralės remonto darbai, po kurių reikėjo papildomai dezinfekuoti magistralinius tinklus.

Atkreipiame dėmesį, kad minėtas galimas šalto vandens skonio ir / ar kvapo pasikeitimas niekaip neįtakoja kitų vandens savybių, t. y., vanduo atitinka keliamus reikalavimus, o galimas minėtų indikatorinių savybių laikinas pakitimas nekenksmingas sveikatai, todėl vanduo tinkamas naudoti nevirintas ir nefiltruotas. Vandens skonis ir / ar kvapas atsistatys per 1–2 paras.