2021-01-27

Dailidės ežerėlio išsaugojimui

Naudojantis Europos sąjungos fondų ir bendrovės „Dzūkijos vandenys“ lėšomis, 2020 metais pastatyti nauji paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginiai bei atlikti naujo paviršinių nuotekų kolektoriaus pajungimo darbai. Tai atlikus, surenkamos Alytaus miesto pietinio pramonės rajono (Dailidės baseino) paviršinės (lietaus) nuotekos nuo 218 ha ploto (Santaikos, Ulonų, Daugų, Varėnos, Gardino, Aušros ir kt. gatvių). Šios nuotekos išvalomos pastatytuose valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į Didžiosios Dailidės ežerą.

Siekiant sukurti natūralaus ežero įvaizdį, prieštvankos ir neišleidžiamo tvenkinio šlaitai buvo suformuoti pagal esamą vietovės reljefą. Paviršinio vandens valymo įrenginių teritorija (tvenkinys) nuo ežero teritorijos atskirta pylimu, ant kurio įrengtas pėsčiųjų bei dviračių takas. Neišleidžiamo tvenkinio šlaitai apsodinti augalais.

Siekiant išvengti naftos produktų ir kitų teršalų patekimo iš valymo įrenginių į Didžiosios Dailidės ežerą, valymo įrenginius bendrovė „Dzūkijos vandenys“ periodiškai tikrins.

Esminė šio projekto nauda: nutrauktas nuo Alytaus miesto pietinio pramonės rajono (Dailidės baseino) 2018 ha ploto teritorijos surenkamų nevalytų paviršinių nuotekų (lietaus) išleidimas į rekreaciniams tikslams naudojamą Didžiosios Dailidės ežerą. Nuotekos išvalomos ir atitinka aplinkosauginius, higienos reikalavimus. Didžiosios ir Mažosios Dailidės ežerai toliau bus tinkami rekreacijai.

Taip pat rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklai Varėnos g. (tinklų ilgis – 386 m), Vilties – Naujojoje g. (456 m), vykdomi paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbai Žuvinto g. (627 m).