2020-10-07

Baigiamoji konferencija įgyvendinant projektą „Valstybių bendradarbiavimo stiprinimas ir būtinųjų sąlygų sukūrimas sprendžiant bendrus aplinkosaugos iššūkius“ (projekto Nr. ENI-LLB-1-141)

Bendra projekto konferencija turėjo įvykti Gardine, tačiau dėl su COVID 19 susijusios situacijos judėjimas per Lietuvos ir Baltarusijos sienas yra apribotas, tad projekto partneriai susirinko atskirose šalyse ir konferencija įvyko jau tampančiu įprastu nuotoliniu būdu, naudojantis konferencijų informacinėmis sistemomis.
      Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos prioritetą „Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius“ .
      Pagrindinė paramos gavėja – Alytaus miesto savivaldybės administracija, kiti paramos gavėjai: Gardino miesto vykdomasis komitetas, UAB „Dzūkijos vandenys“, Baltarusijos Gardino miesto vandentvarkos įmonė „Grodnovodokanal“.
      Projekto tikslas – bendradarbiavimas ir patirties pasidalijimas tarp vietos ir regiono valdžios institucijų kuriant gamtos išteklių valdymo, avarijų likvidavimo priemones, kovojant su aplinkos ir vandens tarša, valdant viešųjų paslaugų teikimą.
      Įgyvendindami projektą, jo partneriai įsigijo svarbios įrangos bei technikos, reikalingos avarijų metu bei esant ekstremalioms situacijoms: bendrovė „Dzūkijos vandenys“ ir Gardino vandentvarkos įmonė „Grodnovodokanal“ įsigijo po vieną vokiečių įmonės „RSP – GmbH“ pagamintą vakuuminį ekskavatorių, o Alytaus miesto savivaldybė – 4 garsines pavojaus sistemas.
      Konferencijoje dalyvavo projekto partneriai – atstovai iš Alytaus miesto savivaldybės, UAB „Dzūkijos vandenys“, Gardino vandentvarkos įmonės „Grodnovodokanal“ ir Gardino miesto vykdomojo komiteto atstovai, projekto konsultantas – VšĮ „PVC“ direktorius Vytautas Stankevičius.
      Konferencijos pradžioje buvo pademonstruotas kolegų iš Gardino įmonės „Grodnovodokanal“ sukurtas informacinis pažintinis filmukas apie projekto vykdymo eigoje atliktas veiklas ir įgyvendintas priemones, bei projekto naudą.
      Pranešėjas – VšĮ „PVC“ direktorius Vytautas Stankevičius – apžvelgė vietinių ir regioninių vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų prevencijos metodologiją.
      Projekto koordinatoriai – įmonės „Grodnovodokanal“ projektų įgyvendinimo specialistė Natalja Pieriesoliak ir bendrovės „Dzūkijos vandenys“ ekonomikos ir plėtros departamento vadovas Tomas Valatka – apžvelgė projekto rezultatus, supažindino su projektinių rodiklių pasiekimais.
      Konferencijos metu paminėta, kad projekto vykdymo eigoje įgyvendinta daugybė įvairių veiklų: organizuoti seminarai, konferencijos, atvirų durų dienos, susitikimai su partneriais, vykdytos įvairios viešinimo priemonės.
      Konstatuota, kad įgyvendinto projekto nauda didžiulė tiek ekonominiu požiūriu – įsigytos technikos panaudojimas darbus padeda atlikti efektyviau, sutrumpina avarijų likvidavimo laiką, ir, žinoma, atitinkamai mažina sąnaudas, tiek aplinkosauginiu – esant reikalui, užtikrinamas efektyvus teršalų surinkimas, tiek gyventojų informavimo – įsigytos garsinės sistemos gyventojų perspėjimui apie atsitikusias nelaimes, kurios jau įrengtos skirtingose Alytaus miesto vietose (ant Jotvingių gimnazijos, lopšelio-darželio „Pušynėlis“, Alytaus sporto rūmų bei Lelijų g. 44 pastatų). Projektas ne mažiau reikšmingas ir bendradarbiavimo atžvilgiu – tiek tarptautinio, tiek tarp įvairių institucijų.
      Ilgalaikis projekto efektas yra tas, kad įsigytos avarijų likvidavimo priemonės leis operatyviai ir efektyviai pasiekti grėsmę aplinkai keliančius židinius, tokiu būdu sumažėtų per nesandarius vamzdynus ar kitu būdu į aplinką patenkančių teršalų kiekis, būtų išvengta pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.
      Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018-10-13, trukmė – 24 mėnesiai.
      Programos interneto svetainė https://www.eni-cbc.eu/llb
      Europos Sąjunga projektui skyrė 842 tūkst. eurų finansavimą.