2023-06-02

Apie elektroninius šalto vandens apskaitos prietaisus

2022 m. balandžio mėnesį bendrovė „Dzūkijos vandenys“ Alytaus daugiabučiuose pradėjo diegti šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisų (toliau – GVAP) nuotolinio duomenų surinkimo ir perdavimo sistemas. Tai yra, senieji GVAP keičiami į elektroninius su viduje integruotais siųstuvais. Elektroniniai prietaisai leis visus duomenis surinkti nuotoliniu būdu automatiškai, pagal juos bus apskaičiuojamos ir teikiamos sąskaitos gyventojams. Į nuotolinę nuskaitymo sistemą yra pajungiami ir daugiabučio namo įvadiniai apskaitos prietaisai.

Šiuo metu jau įrengta per 6080 elektroninių apskaitos prietaisų, daugiau kaip 160 miesto daugiabučių namų.

Elektroniniai skaitikliai įrenginėjami atsižvelgiant į esančių butuose apskaitos prietaisų metrologinės patikros galiojimo laiką. Teisės aktai vandens tiekimo įmones įpareigoja atsiskaitomuosius GVAP metrologiškai tikrinti ne rečiau kaip kas 6 metus. Įmonė planuoja, kad visuose Alytaus daugiabučiuose namuose prietaisai bus atnaujinti per 6 metus, t. y., iki 2028 metų pabaigos.

Elektroninių apskaitos prietaisų montavimo darbus vykdo bendrovės „Dzūkijos vandenys“ darbuotojai.
Apie planuojamus GVAP keitimo darbus daugiabučių namų butuose skelbiama įmonės interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki planuojamų vykdyti darbų pradžios. Tokia informacija skelbiama ir daugiabučių namų skelbimų lentose ar prie įėjimo į kiekvieną laiptinę iškabinami skelbimai.
Keičiasi bendrovės „Dzūkijos vandenys“ santykiai su daugiabučių namų savininkų bendrijomis: įrengus GVAP, taps nebereikalingos apskaitos prietaisų parodymų surinkimo ir perdavimo, bei sąskaitų pateikimo paslaugos.

Esamos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys su daugiabučių namų savininkų bendrijomis bus nutraukiamos ir sudaromos tiesioginės sutartys su gyventojais.
Tačiau bendrijos gali pasirinkti pirkti ir atsiskaityti už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas pagal daugiabučio namo įvade įrengtus GVAP. Toks pasirinkimas turi būti priimtas vadovaujantis Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu, bei pagal bendrijos įstatuose nustatytą tvarką.

GVAP įrenginėjami ir per butų ūkius atsiskaitančiuose daugiabučiuose namuose. Su iš butų ūkių perimamų daugiabučių namų gyventojais (butų savininkais) rašytinės sutartys nebus sudaromos – vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, laikoma, kad sutartis yra sudaryta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-01-31 nutarimu Nr. 126 patvirtintas Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartines sąlygas.

Naujieji GVAP ne tik apskaičiuoja gyventojų suvartoto šalto vandens kiekį, bet ir indikuoja apie bute esančių ir vandenį naudojančių prietaisų gedimus. Pvz., nuolatinį šalto vandens bėgimą per tualeto bakelį, ar netvarkingą čiaupą. Tokiais atvejais, nuotolinio nuskaitymo sistema bendrovės specialistams atsiunčia klaidos pranešimą. Pastarieji susisiekia su buto gyventojais ir juos informuoja. Todėl labai svarbu, kad gyventojai VAM (vandens apskaitos mazgo) keitimo akte nurodytų teisingą kontaktinį telefono numerį (pasitaiko atvejų, kai gyventojai nenori pateikti savo telefono numerio). Bendrovė „Dzūkijos vandenys“ abonentų (vartotojų) asmens duomenis renka, tvarko ir saugo tik dėl teikiamų paslaugų užtikrinimo.