Klausimai – atsakymai

Prašymai dėl prisijungimo sąlygų išdavimo priimami bendrovės Inžineriniame-gamybiniame skyriuje (Pulko g. 75, Alytus, tel. 8 700 55510, darbo laikas 7.30–16.00 val., pietūs 11.30–12.00 val.).

Reikalingi dokumentai:

 1. Nustatytos formos prašymas (www.vandenys.lt) dėl prisijungimo sąlygų išdavimo;
 2. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai;
 3. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise;
 4. Statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimas.

Prašymai dėl sutarčių sudarymo priimami bendrovės Abonentų skyriuje (Pulko g. 75, Alytus, darbo laikas 7.30 val. – 16.00 val., pietūs 11.30 val. – 12.00 val.).

Reikalingi dokumentai:

Individualių namų gyventojams:

 • nustatytos formos prašymas (www.vandenys.lt) dėl sutarties sudarymo;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • statinio nuosavybę patvirtinantis dokumentas;
 • namo nuomininkams – nuomos sutartis;
 • gyventojų registro pažyma apie gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą, skaičių.

Daugiabučių namų gyventojams:

 • nustatytos formos prašymas (www.vandenys.lt) dėl sutarties sudarymo;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • buto nuosavybę patvirtinantis dokumentas;
 • buto nuomininkams – buto nuomos sutartis;
 • gyventojų registro pažyma apie gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą, skaičių.

PASTABA. Daugiabučių namų, kurių gyventojų mokesčius už sunaudotą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas surenka daugiabučių namų savininkų bendrijos ar namą administruojančios įmonės, tiesioginės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys sudaromos tik bendrijai pateikus prašymą bei kitus reikalingus dokumentus.

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 700 55 510.

Prašymai dėl sutartisi sudarymo priimami bendrovės Abonentų skyriuje (Pulko g. 75, Alytus, darbo laikas 7.30 val. – 16.00 val., pietūs 11.30 val. – 12.00 val.).

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas dėl sutarties sudarymo, kuriame turi būti nurodyta:
  – įmonės pavadinimas, kodas bei PVM mokėtojo kodas,
  – objekto, kuriam bus teikiamos paslaugos, adresas, veiklos rūšis,
  – atsiskaitomosios sąskaitos numeris,
  – bankas, banko kodas,
  – telefono, fakso numeriai,
  – sąskaitų ir kitos korespondencijos siuntimo adresas,
  – įmonės vadovo ar įgalioto asmens parašas, antspaudas;
 • įmonės vadovo įgaliojimas (jeigu sutartį pasirašo ne pats įmonės vadovas);
 • įmonės registravimo pažymėjimo kopija;
 • patalpų nuosavybę įrodantis dokumentas;
 • patalpų nuomos ar panaudos sutartis (jeigu sutartis sudaroma su nuomininku);
 • įmonei priklausančios žemės sklypo nuosavybės dokumento ir žemės sklypo plano kopijos (lietaus nuotekų nuvedimo sutarčiai).

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 700 555 10.

Parduodant butą, namą ar kitas patalpas, būtina visiškai atsiskaityti už suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugas.

Tais atvejais, kai sutartis dėl šių paslaugų teikimo yra sudaryta tiesiogiai su UAB „Dzūkijos vandenys“, apie pardavimą ne vėliau kaip per 10 dienų privaloma informuoti bendrovės Abonentų skyrių bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus (pirkimo-pardavimo sutartį ir pan.).

Įsigijus butą, namą ar kitas patalpas, kurioms tiekiamas vanduo ir (ar) teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos, dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo privaloma nedelsiant kreiptis į UAB „Dzūkijos vandenys“ Abonentų skyrių.
Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 700 55 510.

Per mėnesį suvartoto šalto geriamojo vandens kiekis deklaruojamas taip:
– gyventojai geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis įrašo pateikiamame apmokėjimo dokumente;
– įmonės praneša raštu (perduodant tiesiogiai ar siunčiant elektroniniu paštu arba internetu (www.vandenys.lt).
Pateikiamame apmokėjimo dokumente neįrašius apskaitos prietaiso rodmenų, juos pranešti galima telefonu 8 700 55 510.
Klientui nedeklaravus apskaitos prietaiso rodmenų, sekantį mėnesį pateikiama sąskaita, kurioje nurodoma tik atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo kaina (žr. dalį „Kokios yra paslaugų kainos?“) ir, jeigu yra, įsiskolinimo suma.

Lietuvoje vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, pagal G​eriamojo vandens tiekimo  ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką.

2021 m. spalio 14 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino bazines „Dzūkijos vandenys“ teikiamų paslaugų kainas trejiems metams. Kainos kasmet bus perskaičiuojamos. Šios kainos derinamos buvo nuo 2019 m. Jų dar neįtakoja šiandieninė situacija – energetinių išteklių kainų, darbo užmokesčio ir kt. didėjimas. Tai bus perskaičiuojama metų eigoje, nes minėtas kainų didėjimas neišvengiamai ir tiesiogiai palies vandentvarką, kaip ir kitas ūkio šakas.

Paskutinį kartą bendrovės „Dzūkijos vandenys“ kainos buvo perskaičiuotos 2016 m. pabaigoje. Per šį laiką pasikeitė pati kainų skaičiavimo metodika. Esminis pasikeitimas yra tas, kad pastovioji kainos dalis išskaidyta į dvi. Anksčiau pastoviąją dalį sudarė šalto vandens apskaitos priežiūra ir vartotojų aptarnavimas. Pagal naują skaičiavimo tvarką, apskaitos prietaisų priežiūra atskirta į atskirą veiklą ir Taryba jos nebereglamentuoja, – ji palikta savivaldai. O vartotojų aptarnavimo veikla perkelta į geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainą.

Neradote atsakymo? Susisiekite su mumis!