2021-05-31

Galimas nežymus šalto vandens organoleptinių (skonio ir kvapo) savybių pakitimas

2021 m. birželio 1–14 dienomis, dėl vykdomų profilaktinių dezinfekcijos darbų, šalto vandens vartotojai gali jausti
šiek tiek pakitusį vandens kvapą ir / ar skonį.
Vandens kokybei tai neturi jokios įtakos, vanduo tinkamas naudoti nevirintas ir nefiltruotas.